There is / there are – ćwiczenia do wydruku.

Konstrukcja THERE IS/ THERE ARE potrafi sprawić dużo kłopotów uczniom z trudnościami w nauce. Pojawia się zazwyczaj w momencie, gdy dopiero co zdążyli oni opanować czasownik TO BE i nie mają jeszcze całkowitej swobody w posługiwaniu się nim w zdaniach. Co więcej, specyfika budowy konstrukcji sprawia,  że wcześniejsze treści mylą się z nowymi, wszystko wydaje się do siebie podobne i w końcu uczniowie stwierdzają, że już nic z tego nie rozumieją.

Aby jakoś uporządkować wiadomości i uczynić je łatwiej przyswajalnymi przygotowałam ćwiczenia, których założeniem była maksymalna PROSTOTA. Nie ma wśród nich ani trudnego słownictwa, ani rozbudowanych zdań. Krok po kroku prowadzą one od zdań oznajmujących, poprzez zdania przeczące i pytające, tak aby wykonujący je uczeń poczuł się pewnie i uwierzył w swoje możliwości.

Po wykonaniu każdego ćwiczenia dobrze jest sprawdzić, czy dziecko rozumie o czym czyta, aby zbytni nacisk na poprawność gramatyczną nie spowodował, że zaniedbane zostaną funkcje komunikacyjne języka.

Ćwiczenia do wydruku THERE IS/ARE cz.1– uzupełnianie prostych zdań oraz krótkie odpowiedzi

Ćwiczenia do wydruku THERE IS/ARE cz.2 – w tym arkuszu jest też ćw. na uzupełnianie pytań za pomocą a lub any

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *