Angielskie ubrania – słownictwo dla kl.IV

Poniższa aplikacja pomoże w utrwaleniu słownictwa związanego z ubraniami, w zakresie wymagań klasy IV i V. Aby zapamiętać wszystkie umieszczone w niej słowa, należy wygrać grę co najmniej kilka razy.

Nieco niżej ćwiczenie do wydruku, utrwalające pisownię nazw ubrań.

 

Ubrania – ćwiczenie udoskonalające znajomość pisowni.