Ćwiczenia do wydruku

Materiały do druku ułożone są tematycznie. W miarę możliwości staram się je dodatkowo opisać.

O ile nie jest podane inaczej, zgadzam się na rozpowszechnianie umieszczonych tutaj ćwiczeń z podaniem źródła, czyli strony: angielek.pl

CZASOWNIK TO BE

Uzupełnij zdania – czasownik to be – proste

Ćwiczenie zdań z czasownikiem TO BE 

CZASOWNIK HAVE GOT

Czasownik have got podstawowe ćwiczenia

THERE IS / THERE ARE

Bardzo proste ćwiczenia dla początkujących

Inne ćwiczenia

Rozsypanka wyrazowa-prosta

PRESENT SIMPLE

Present Simple – ćwiczenia dla początkujących

Ćwiczenie – 30 różnych zdań w czasie Present Simple

Present Simple – przysłówki częstotliwości i ich miejsce w zdaniu

Czasowniki z końcówką -s

PRESENT CONTINUOUS

Present Continuous – ćwiczenia dla początkujących

Zapisywanie czasowników z końcówką -ing

PAST SIMPLE

Past Simple 1

Czas Past Simple i Continuous.

PAST CONTINUOUS

Past Continuous – ćwiczenia dla początkujących

PRESENT PERFECT

Present Perfect – ćwiczenia dla początkujących – czasowniki regularne

BE GOING TO

Be going to – podstawy, budowa zdań, proste ćwiczenia

ĆWICZENIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, UTRWALAJĄCE PISOWNIĘ ANGIELSKICH WYRAZÓW.

TO BE – łączenia

Części ciała

Części ciała – lustrzane odbicia

Nazwy ubrań

Nazwy pokoi wąż językowy, rozsypanka

Przymiotniki

Upstairs / downstairs

Wygląd zewnętrzny -włosy

Zawieranie znajomości – zamazane zdania

Zawieranie znajomości – lustrzane odbicia zdań

KOMUNIKACJA – ćwiczenia uczące prostych dialogów; uzupełnianie według wzoru

Would you like – mini dialogi

POMOCE DO NAUKI

Odmiana czasownika to be

Formy skrócone czasownika to be

Formy przeczące czasownika to be

Odmiana czasownika have got

Formy skrócone czasownika have got

Nazwy angielskich miesięcy

Zaimki osobowe