Ćwiczenia do wydruku

Materiały do druku ułożone są tematycznie. W miarę możliwości staram się je dodatkowo opisać.

Ćwiczenia przeznaczone są dla osób z dużymi problemami w nauce języka angielskiego.

Ćwiczenia gramatyczne są ułożone tak, aby słownictwo było jak najprostsze. Czcionka jest duża i wyraźna. Nawet osoby piszące niewyraźnie i dużymi literami powinny zmieścić się w wyznaczonych lukach.

Wszystkie ćwiczenia posiadają odpowiedzi.

PRZEDIMKI

Przedimek nieokreślony a/an

Przedimek nieokreślony lub jego brak – ćwicz. z nazwami produktów żywnościowych

CZASOWNIK TO BE

Uzupełnij zdania – czasownik to be – proste

Ćwiczenie zdań z czasownikiem TO BE 

CZASOWNIK HAVE GOT

Czasownik have got podstawowe ćwiczenia

CZASOWNIK MODALNY CAN

CAN – proste ćwiczenia

Zdania złożone z 'but’ i 'and’

SOME / ANY

Some, any – proste ćwiczenia

MUCH, MANY, A LOT OF

How much / many? – ćwiczenia

THERE IS / THERE ARE

Bardzo proste ćwiczenia dla początkujących

Inne ćwiczenia

Rozsypanka wyrazowa-prosta

PRESENT SIMPLE

Present Simple – ćwiczenia dla początkujących

Present Simple ćwiczenia dla opornych– bardzo proste zdania podane jako przykłady i dużo ćwiczeń do tych zdań

Ćwiczenie – 30 różnych zdań w czasie Present Simple. Polecam robić w kółko aż do nauczenia.

Present Simple – przysłówki częstotliwości i ich miejsce w zdaniu

Czasowniki z końcówką -s, jak je zapisywać

Present Simple czy Continuous – ćwiczenia – polecam robić w kółko aż do nauczenia, bo zawierają najbardziej oczywiste zastosowania tych dwóch czasów

Present Simple – pytania szczegółowe – stopniowana trudność

Present Simple – pytania szczegółowe różne

PRESENT CONTINUOUS

Present Continuous – ćwiczenia dla początkujących

Present Continuous – 30 różnych zdań -ćwiczenia

Present Continuous – ćwiczenia: zdania z rozsypanek, pytania i krótkie odpowiedzi

Present Continuous pytania szczegółowe

Zapisywanie czasowników z końcówką -ing

Present Simple czy Continuous – ćwiczenia

PAST SIMPLE

Past Simple – dla początkujących – zdania oznajmujące, pytające i przeczące

Past Simple  – zdania z czasownikiem to be – początkujący

Past Simple – zdania z czasownikiem to be różne

Past Simple – zdania z różnymi czasownikami

Past Simple – krótkie ćwiczenie

Past Simple – pytania szczegółowe proste

Past Simple – pytania szczegółowe trudniejsze

Czas Past Simple i Continuous.

PAST CONTINUOUS

Past Continuous – ćwiczenia dla początkujących

PRESENT PERFECT

Present Perfect – ćwiczenia dla początkujących – czasowniki regularne

Present Perfect – ćwiczenia dla początkujących – czasowniki nieregularne

Present Perfect – 30 różnych zdań do ćwiczenia

FUTURE SIMPLE

Future Simple – krok po kroku

Future Simple – 30 różnych zdań do ćwiczenia

BE GOING TO

Be going to – podstawy, budowa zdań, proste ćwiczenia

Be going to -ćwiczenia

PRZYMIOTNIKI DZIERŻAWCZE

Possessive adjectives krok po kroku

Possessive adjectives proste ćwiczenia

ZAIMKI

Zaimki osobowe w formie dopełnienia (object pronouns)

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW

Stopniowanie przymiotników – uzupełnij tabelę

Stopniowanie przymiotników – zdania

STRONA BIERNA

Present Simple strona bierna proste przykłady, stopniowana trudność.

Past Simple – strona bierna bardzo proste przykłady, zdania twierdzące

 

UWAGA!

KARY PRACY DO NAUKI SŁOWNICTWA ZOSTAŁY PRZNIESIONE NA STRONĘ NAUKA SŁOWNICTWA