Ćwiczenia do wydruku

Materiały do druku ułożone są tematycznie. W miarę możliwości staram się je dodatkowo opisać.

O ile nie jest podane inaczej, zgadzam się na rozpowszechnianie umieszczonych tutaj ćwiczeń z podaniem źródła, czyli strony: angielek.pl

PRZEDIMKI

Przedimek nieokreślony a/an

Przedimek nieokreślony lub jego brak – ćwicz. z nazwami produktów żywnościowych

CZASOWNIK TO BE

Uzupełnij zdania – czasownik to be – proste

Ćwiczenie zdań z czasownikiem TO BE 

CZASOWNIK HAVE GOT

Czasownik have got podstawowe ćwiczenia

CZASOWNIK MODALNY CAN

CAN – proste ćwiczenia

Zdania złożone z 'but’ i 'and’

SOME / ANY

Some, any – proste ćwiczenia

MUCH, MANY, A LOT OF

How much / many? – ćwiczenia

THERE IS / THERE ARE

Bardzo proste ćwiczenia dla początkujących

Inne ćwiczenia

Rozsypanka wyrazowa-prosta

PRESENT SIMPLE

Present Simple – ćwiczenia dla początkujących

Ćwiczenie – 30 różnych zdań w czasie Present Simple

Present Simple – przysłówki częstotliwości i ich miejsce w zdaniu

Czasowniki z końcówką -s

Present Simple czy Continuous – ćwiczenia

PRESENT CONTINUOUS

Present Continuous – ćwiczenia dla początkujących

Present Continuous – 30 różnych zdań -ćwiczenia

Present Continuous – ćwiczenia: zdania z rozsypanek, pytania i krótkie odpowiedzi

Zapisywanie czasowników z końcówką -ing

Present Simple czy Continuous – ćwiczenia

PAST SIMPLE

Past Simple 1

Past Simple – zdania oznajmujące, pytające i przeczące

Past Simple zdania z czasownikiem to be – początkujący

Past Simple – zdania z czasownikiem to be różne

Past Simple – zdania z różnymi czasownikami

Czas Past Simple i Continuous.

PAST CONTINUOUS

Past Continuous – ćwiczenia dla początkujących

PRESENT PERFECT

Present Perfect – ćwiczenia dla początkujących – czasowniki regularne

BE GOING TO

Be going to – podstawy, budowa zdań, proste ćwiczenia

Be going to -ćwiczenia

PRZYMIOTNIKI DZIERŻAWCZE

Possessive adjectives krok po kroku

Possessive adjectives proste ćwiczenia

ZAIMKI

Zaimki osobowe w formie dopełnienia (object pronouns)

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW

Stopniowanie przymiotników – uzupełnij tabelę

Stopniowanie przymiotników – zdania

ĆWICZENIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, UTRWALAJĄCE PISOWNIĘ ANGIELSKICH WYRAZÓW.

TO BE – łączenia

Czasowniki – komplet ćwiczeń do nauki 14 słów (kl. IV i młodsi)

Części ciała

Części ciała – lustrzane odbicia

Dni tygodnia – ćwiczenia

Dni tygodnia – lustrzane odbicia

Dni tygodnia – układanka

Dni tygodnia – wykreślanka

Liczby 1-10 wykreślanka

Liczby 1-10 ćwiczenia

Nazwy ubrań

Nazwy pokoi wąż językowy, rozsypanka

Miesiące – wykreślanka

Mieszkanie – nauka słownictwa – 14 słów

Owoce

Pets – wykreślanka

Przybory szkolne – wykreślanka

Przymiotniki

Through / towards– nauka trudnych słów

Upstairs / downstairs– nauka trudnych słów

Wygląd zewnętrzny -włosy

Zawieranie znajomości – zamazane zdania

Zawieranie znajomości – lustrzane odbicia zdań

Zwierzęta – łączenia, uzupełnianie liter, wąż językowy – proste kl. I, II

KOMUNIKACJA – ćwiczenia uczące prostych dialogów; uzupełnianie według wzoru

Would you like – mini dialogi

UKŁADANKI DO WYCINANIA – słowa dla pierwszaków, do układania z liter

Pierwsze słowa 

Family

Pokoje

Food

POMOCE DO NAUKI

Odmiana czasownika to be

Forma przeszła czasownika to be

Formy skrócone czasownika to be

Formy przeczące czasownika to be

Odmiana czasownika have got

Formy skrócone czasownika have got

Possessive adjectives – z zaimkami osobowymi

Possessive adjectives z tłumaczeniami

Nazwy angielskich miesięcy

Nazwy dni tygodnia

Zaimki osobowe

Liczebniki 1-20

Liczebniki porządkowe