Czasownik TO BE, zdania oznajmujące, bardzo proste.

Ćwiczenie pierwsze przeznaczone jest dla dzieci, które już znają odmianę czasownika TO BE ale nie potrafią zastosować go w zdaniu. Przykłady są proste i zawierają TYLKO zdania oznajmujące.

Poniżej, natomiast kolejne ćwiczenie do wydruku.

 

 

Czasownik TO BE – ćwiczenie do wydruku.