Nauka słownictwa

Słownictwo pogrupowane jest tematycznie. Ćwiczenia przeznaczone są dla osób, które mają duże problemy w nauce języka angielskiego. Listy słów zredagowane są różnej wielkości czcionką, aby nauka mogła odbywać się stopniowo a uczeń nie zniechęcił się zbyt szybko. Dodatkowe ćwiczenia wspomagają zapamiętanie graficznej formy wyrazu. Poza wyjątkami, nie zawierają odpowiedzi.

Szkoła podstawowa

CECHY CHARAKTERU

Cechy charakteru – lista słów, zróżnicowana czcionka, można uczyć się stopniowo, najpierw największe słowa, potem reszta

CZASOWNIKI

TO BE – łączenia, bardzo proste ćwiczenie dla najmłodszych

Czasowniki – komplet ćwiczeń do nauki 14 słów (kl. IV i młodsi)

Czynności codzienne – lista słów

CZĘŚĆI CIAŁA

Części ciała – lista słów, zróżnicowana czcionka,

Części ciała – wykreślanka, wąż językowy

Części ciała – lustrzane odbicia

DNI TYGODNIA

Dni tygodnia – ćwiczenia

Dni tygodnia – lustrzane odbicia

Dni tygodnia – układanka

Dni tygodnia – wykreślanka

JEDZENIE

Jedzenie – lista słów, zróżnicowana czcionka,

Owoce – ćwiczenia

Food – litery do układania słów

KRAJOBRAZ

Krajobraz -lista słów, zróżnicowana czcionka,

KULTURA

Kultura – lista słów, zróżnicowana czcionka,

LICZBY

Liczby 1-10 wykreślanka

Liczby 1-10 ćwiczenia

MIASTO

Miasto – lista słów, zróżnicowana czcionka,

MIESZKANIE

Mieszkanie – nauka słownictwa – 14 słów

Nazwy pokoi wąż językowy, rozsypanka

Pokoje – litery do układania wyrazów

POGODA

Pogoda – lista słów, zróżnicowana czcionka,

PRACA

Praca – zawody – lista słów, zróżnicowana czcionka,

PRZYMIOTNIKI

Przymiotniki cz.1 – lista słów, zróżnicowana czcionka,

Przymiotniki cz.2 – lista

Przymiotniki – bardzo proste łączenia

RODZINA

Rodzina – lista słów, zróżnicowana czcionka,

Family – litery do wycięcia i układania

SPORT

Sport cz.1 – lista słów, zróżnicowana czcionka,

Sport cz.2 – lista słów, zróżnicowana czcionka,

SZKOŁA

Język używany w klasie – lista słów, zróżnicowana czcionka,

Szkoła – lista słów, zróżnicowana czcionka,

Przybory szkolne – wykreślanka

TECHNOLOGIA

Technologia – lista słów, zróżnicowana czcionka,

TRANSPORT

Transport – lista słów, zróżnicowana czcionka,

UBRANIA

Ubrania – lista słów, zróżnicowana czcionka,

Nazwy ubrań – wyszukiwanie nazw wśród słów, węże językowe

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Wygląd zewnętrzny – lista słów, zróżnicowana czcionka,

Włosy – utrwalenie pisowni

ZDROWIE

Zdrowie – lista słów, zróżnicowana czcionka,

Zdrowie – ćwiczenia, uzupełnianie brakujących liter, wąż językowy, wykreślanka itp

ZWIERZĘTA

Pets – wykreślanka

Zwierzęta – łączenia, uzupełnianie liter, wąż językowy – proste kl. I, II

POJEDYNCZE SŁOWA I WYRAŻENIA

Through / towards– nauka trudnych słów

Upstairs / downstairs– nauka trudnych słów

Would you like – mini dialogi

Zawieranie znajomości – zamazane zdania

Zawieranie znajomości – lustrzane odbicia zdań

POMOCE DO NAUKI

Odmiana czasownika to be

Forma przeszła czasownika to be

Formy skrócone czasownika to be

Formy przeczące czasownika to be

Odmiana czasownika have got

Formy skrócone czasownika have got

Possessive adjectives – z zaimkami osobowymi

Possessive adjectives z tłumaczeniami

Nazwy angielskich miesięcy

Nazwy dni tygodnia

Zaimki osobowe

Liczebniki 1-20

Liczebniki porządkowe