Przyimki miejsca

Wielu uczniów napotyka problemy podczas nauki przyimków miejsca. A przecież wiedza ta jest im przekazywana stopniowo. W klasach I-III zazwyczaj wprowadza się trzy przyimki:

on-na

in- w

under – pod

W klasie IV dochodzą następne:

next to – obok

between – pomiędzy

in front of – przed

behind – za

To jeszcze nie wszystkie przyimki miejsca, niekiedy podręczniki mogą podawać też inne. Zasadniczy problem w ich zapamiętaniu polega na tym, że wiedza z kl. I-III przez wielu uczniów nie została utrwalona, a nowe słowa są krótkie i mają podobne znaczenie.

Aby pomóc w nauce uczniom z trudnościami polecam interesujące ćwiczenia. Pierwsza gra to wyścigi konne z „komputerem”, dzięki którym można utrwalić przyimki on, in, under, next to. 

Kolejna gra „puzzle”- pomoże utrwalić pozostałe przyimki.

Gry najlepiej otworzyć w wersji pełnoekranowej.