There is / there are – ćwiczenia do wydruku.
Konstrukcja THERE IS/ THERE ARE potrafi sprawić dużo kłopotów uczniom z trudnościami w nauce. Pojawia się zazwyczaj w momencie, gdy dopiero co zdążyli oni opanować czasownik TO BE i nie mają jeszcze całkowitej swobody w posługiwaniu się nim w zdaniach. Co więcej, specyfika budowy konstrukcji sprawia,  że wcześniejsze treści mylą się z nowymi, wszystko wydaje się do siebie podobne i w końcu uczniowie stwierdzają, że już nic z tego nie rozumieją.

Aby jakoś uporządkować wiadomości i uczynić je łatwiej przyswajalnymi przygotowałam ćwiczenia, których założeniem była maksymalna PROSTOTA. Nie ma wśród nich ani trudnego słownictwa, ani rozbudowanych zdań. Krok po kroku prowadzą one od zdań oznajmujących, poprzez zdania przeczące i pytające, tak aby wykonujący je uczeń poczuł się pewnie i uwierzył w swoje możliwości. Nauczona doświadczeniem, zadbałam o przejrzystość ćwiczeń i dużą czcionkę. Dzieci lepiej i chętniej pracują, gdy wszystko napisane jest wyraźnie a miejsce na dokonanie wpisu pozwala na ewentualne skreślenia. Musimy pamiętać, że uczniowie z problemami w nauce, a do takich właśnie kierowana jest ta strona, często mają również kłopot z pisaniem; stawiają duże litery i nie potrafią zmieścić się w liniaturze. Mam nadzieję, że ćwiczenia do wydruku, które tutaj prezentuję, sprostają ich wymaganiom.

Nie zamieściłam, niestety objaśnień gramatycznych. Nie taki jednak postawiłam przed sobą główny cel. Być może wkrótce nadrobię to „zaniedbanie”.

Wszystkie ćwiczenia przetestowałam z moimi uczniami, wyłapując ewentualne literówki, braki kropek itp. Mam nadzieję, że skutecznie. Jeśli potrzebne są inne ćwiczenia, proszę o przesłanie sugestii na adres kontakt@angielek.pl 

 

Ćwiczenia do wydruku THERE IS/ARE cz.1– uzupełnianie prostych zdań oraz krótkie odpowiedzi

Ćwiczenia do wydruku THERE IS/ARE cz.2 – w tym arkuszu jest też ćw. na uzupełnianie pytań za pomocą a lub any

Wszystkie zadania zaopatrzone są w odpowiedzi, tak aby nawet rodzice, którzy nie znają zbyt dobrze języka, mogli pomóc swoim dzieciom w nauce.