Karty pracy do nauki słówek

Gdyby zapytać, co jest najważniejsze podczas nauki języka obcego, to odpowiedź będzie tylko jedna: słownictwo. Można znać zasady gramatyczne, pisać pięknie słowa i jeszcze lepiej je odczytywać, jednak bez znajomości słownictwa nie będzie komunikacji, czyli tego, do czego w naszej nauce dążymy.

Wielu osobom zapamiętanie dużej ilości słów sprawia problemy. Angielskie słowa są o tyle trudne, że inaczej je zapisujemy a inaczej wymawiamy. Dla wielu osób nauka będzie więc podwójną pracą, w dodatku taką, gdzie wszystko się myli.

Nie ma jednego sposobu, żeby poradzić sobie z zapamiętaniem potrzebnego słownictwa. Trzeba próbować różnych metod i sprawdzać, która z nich przynosi najlepsze efekty. Na pewno konieczne są częste powtórki.

Poniżej przedstawiam karty pracy, które przygotowałam dla dzieci szczególnie zniechęconych, które mówią, że „nigdy się nie nauczą”. Zawierają one słowa pogrupowane tematycznie, zapisane różnej wielkości czcionką. Dziecko może początkowo uczyć się tylko minimum z minimum, czyli słów które są wydrukowane największą czcionką, stopniowo rozszerzając naukę na pozostałe. Dzięki małym sukcesom jest więc szansa, by osiągnąć większe. Docelowo znajdą się tutaj wszystkie najważniejsze słowa potrzebne w szkole podstawowej, a także wykraczające poza nią.

Do niektórych kart przygotowałam dodatkowe ćwiczenia. Pomogą one w nauce wszystkim uczniom ale w szczególności są skierowane do osób z dysleksją i innymi trudnościami w nauce. Celem tych ćwiczeń jest głównie utrwalenie formy graficznej wyrazów.