Ćwiczenia interaktywne

Gry stworzone w oparciu o aplikację LearningApps, ułożone alfabetycznie.

a, an, some, any

Angielskie czasowniki cz.I

Czasownik to be

Czasownik TO BE– Milionerzy

Czasownik TO BE – form przeszła

Czasownik have got – odmiana

Części ciała

Czynności dnia codziennego – słownictwo

Godziny

Liczebniki, Liczebniki i ułamki

Miesiące

Mieszkanie i meble – rozszerzone słownictwo

Pokoje i meble

Programy telewizyjne

Produkty żywnościowe

Przyimki miejsca

Ubrania

Słowa dla czwartoklasisty cz.I

Słowa dla czwartoklasisty cz.II

Słowa dla czwartoklasisty cz.III

Słowa dla czwartoklasisty cz.IV

Słowa – My things – wykreślanka

Stopniowanie przymiotników

WAS czy WERE

Wygląd zewnętrzny – włosy

Zaimki osobowe

Zaimki wskazujące