WAS czy WERE – czyli forma przeszła czasownika TO BE

Dzisiaj proponuję kilka ćwiczeń dotyczących znajomości formy przeszłej czasownika TO BE. Większość uczniów nie ma problemów z odmianą i prawidłowo ją recytuje, jednak zastosowanie posiadanej wiedzy często sprawia problemy i wymaga utrwalania. A że ćwiczenie czyni mistrza, więc dla przyszłych mistrzów są poniższe wyzwania. Zdania z czasownikiem TO BE w czasie Past Simple – oznajmujące, … Dowiedz się więcej

Czasownik TO BE, krok po kroku

Czasownik 'to be’ to podstawowy czasownik w języku angielskim i znajomość jego odmiany jest konieczna do dalszej nauki tego języka. W zdaniach twierdzących ten czasownik odmienia się następująco: Zdania twierdzące Forma pełna Forma skrócona Tłumaczenie I am I’m ja jestem you are you’re ty jesteś he is he’s on jest she is she’s ona jest … Dowiedz się więcej