Przymiotniki dzierżawcze – nauka

Nauka przymiotników dzierżawczych, choć zasadniczo nie jest trudna, sprawia niektórym dzieciom problemy. I to nie tylko problemy w języku angielskim.  Aby rzucić nieco światła w tym temacie, napisałam artykuł Zanim zaczniesz uczyć dziecko przymiotników dzierżawczych, do którego przeczytania gorąco zachęcam.

W tym miejscu, natomiast, chciałam pokazać przykładowy sposób pracy z dzieckiem, które doświadcza wymienionych przeze mnie trudności.

Jako krok pierwszy i najważniejszy, zachęcam do wykonania ćwiczeń w języku polskim i do przygotowania gruntu pod naukę w języku angielskim. Uczeń, który nie umie wykonać ćwiczenia w języku polskim, NIE DA RADY ruszyć z nauką dalej. A są tacy uczniowie.

Ćwiczenia po polsku są do pobrania TUTAJ. Zaczynają się od bardzo prostych zdań. Kolejne są tylko troszkę trudniejsze.

Krok drugi również dotyczy karty pracy w języku polskim. Przerabiamy jeszcze raz te same przykłady, jednak tym razem w każdym z nich zachęcamy dziecko do wskazania właściwego słowa w języku angielskim.  W tym celu możemy posługiwać się pomocami naukowymi WERSJA1 lub WERSJA2. Na pierwszej tablicy wymienione są zaimki osobowe i odpowiadające im przymiotniki dzierżawcze; na drugiej, natomiast są same przymiotniki dzierżawcze z tłumaczeniem. A TUTAJ jeszcze jedno ciekawe zadanie.

Dopiero po właściwym przerobieniu zdań w języku polskim, przechodzimy do kroku trzeciego i zachęcamy dziecko do rozwiązywania ćwiczeń w języku angielskim, do pobrania TUTAJ. Rozpoczynają się one również od przykładów bardzo prostych i przechodzą w nieco trudniejsze.

UWAGA! W języku angielskim słowo his i her odnosi się TYLKO do ludzi. W przypadku zwierząt i przedmiotów stosujemy przymiotnik dzierżawczy its.

————————————————————————————–

PODSUMOWANIE

Nauka przymiotników dzierżawczych z dzieckiem – co robić krok po kroku:

  1. Wydrukować przykłady w języku polskim i przerobić z uczniem – upewnić się, że rozumie.
  2. Wydrukować przymiotniki dzierżawcze w obydwu wersjach. WERSJA1, WERSJA2
  3. Wykonać ćwiczenia wspomagane tłumaczeniami na język polski.
  4. Wykonać drugą kartę ćwiczeń.

Powtarzać.