Sprawdź znajomość odmiany czasownika HAVE GOT

Znajomość odmiany czasownika HAVE GOT to podstawa w nauce języka angielskiego i każdy uczeń powinien ją opanować. Poniższe ćwiczenie sprawdzi, czy wiedza teoretyczna znajduje właściwe zastosowanie w praktyce.

Uwaga! Zadanie nie zawiera pełnych zdań. Sprawdza jedynie (lub aż), czy uczeń wybiera prawidłową formę czasownika HAVE GOT, dopasowaną do różnych osób. Dla utrudnienia pojawiają się również przeczenia i formy skrócone. W razie problemów z poprawnym wykonaniem zadania należy ponownie powtórzyć odmianę. Można też skorzystać z przygotowanych do wydruku pomocy.