How much? How many? – kilka słów o policzalności rzeczowników

W języku polskim fakt policzalności (czy też nie) rzeczowników nie ma większego znaczenia. W języku angielskim, natomiast stanowi dość ważny aspekt. Od tego, do jakiej kategorii przyporządkujemy dany wyraz zależy zastosowanie właściwych wyrażeń i prawidłowa pod względem gramatycznym budowa wypowiedzi. Jednym z określeń stosowanych różnie, w zależności od rodzaju rzeczownika, jest zawarte w dzisiejszym tytule pytanie o ilość. Zanim jednak zaproponuję nowe ćwiczenia, chciałabym pokrótce omówić zagadnienie policzalności. Nie będzie to, oczywiście całościowe omówienie tematu, a tylko w zakresie obowiązkowym dla uczniów klasy IV i V szkoły podstawowej. Zbyt dużo wiadomości na raz mogłoby wprowadzić niepotrzebny chaos i przyniosłoby więcej szkody niż pożytku. Na początku nauki, a także gdy doświadczamy trudności, dobrze jest przyjąć pewne uproszczenia. Na resztę przyjdzie czas później.

Generalnie, rzeczowniki policzalne to takie, które można policzyć. Występują w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Przykłady:

  • a book – books                            książka – książki
  • an apple – apples                         jabłko – jabłka
  • a sandwich – sandwiches             kanapka – kanapki

Rzeczowniki niepoliczalne, natomiast, nie tworzą liczby mnogiej i, jak nazwa wskazuje nie można ich policzyć. Aby określić ich ilość musimy wspomagać się miarami (kilogramy, litry, butelki itp.)

Przykłady:

  • milk – mleko      policzyć możemy litry mleka, szklanki mleka, kartony, a nawet krople mleka, ale mleka samego w sobie policzyć się nie da.
  • water – woda
  • juice – sok

Rzeczowniki niepoliczalne, sprawiające problemy uczniom to:

bread – chleb, homework – zadanie domowe, money – pieniądze, time – czas

Najlepiej nauczyć się ich na pamięć.

PO CO SIĘ TEGO UCZYMY?

Wiedza o policzalności potrzebna nam będzie za każdym razem, gdy będziemy chcieli zapytać o ilość. Mamy bowiem do wyboru aż dwa pytania:

How much? – Ile?            – stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi

How many? – Ile?            – stosujemy z rzeczownikami policzalnymi

Przykłady:

How many books are there on the desk? – Ile książek jest na biurku?

How much sugar do you need? – Ile cukru potrzebujesz?

———————————————————————-

W dzisiejszym wpisie nie wspomniałam o wyrażeniach ilości much, many, a lot of. Zostaną one omówione innym razem.

———————————————————————-

Uczniom, którym myli się zastosowanie How much/many proponuję dwa ćwiczenia:

  1. How much / many – ćwiczenie do wydruku
  2. Gra w milionerów – aplikacja LearningAps, którą umieszczam poniżej.